Media

Aplikasi MEDKAD unik dan menjadi sistem terkini yang membolehkan ia mengesan aktiviti perubatan pekerja dan jumlah yang di belanjakan secara terus MEDKAD kini boleh dimuat turun bagi peranti IOS dan Android.

Medkad memfokuskan perkhidmatan dalam bidang kesihatan. Startup ini menyediakan solusi kepada syarikat-syarikat untuk mengurus dan automasi manfaat kesihatan (medical benefits) untuk para pekerja mereka dengan kos yang efektif.

Medkad provides a cost-effective solution for companies to manage and automate their staff's medical benefits. Employees will be able to have their details function like a guarantee letter - when visiting panel clinics, which reduces waiting time.

The five startups participating in the latest instalment of CLLA Programme are fintech players EPC Blockchain, MEDKAD, and Cheqqme, IoT solutions provider Touchless, and Ideasparq Robotics.